• slide3
 • slide
 • slide
 • Topraklarımıza borçluyuz!

  Yıllarca bize hizmet eden topraklarımızın yenilenmesi, ihtiyacı olan organik maddenin verilmesiyle başlar.

 • Lezzetli ve Daha Sağlıklı

  Sebze ve Meyve üretiminde doğal lezzetler, yüksek verim!

 • Modern Üretim Tekniği

  Tamamıyla otomatik sistemler ile fermantasyon sağlanmaktadır. Yüksek humik ve fulvik asit içerir

Hepyeşil Organiğe Hoş Geldiniz

HepYeşil Organik Gübre kompostlanmış büyük baş hayvan gübresidir. Kompostlama işlemi, organik maddelerin mikroorganizmalar tarafından biyolojik olarak parçalanarak humusa dönüştürülme prosesidir. Çiftçimiz asırlardır çiftlik gübrelerini tarımda kullanır ve bu gübrenin olgunlaşmadan kullanılmayacağını da bilir. Çiftlik gübresi dışarıda beklerse içindeki besin elementleri yağmurla yıkanır, yok olur. Beklerken suyu süzülüp yeraltı sularına karışır, kirlenmeye sebep olur. Hastalık yapan organizmaları barındırır. Dana burnu, kadı lokması gibi zararlı böcekler ve sinekler için yataklık yapar.
Açıkta bekleyen gübre koku üretir. İçindeki yabancı ot tohumları yüzünden tarlaya ve bahçeye verilince çok ot yapar mekanik mücadele ve ilaçlama gerektirir. Tam yanmadan toprağa verilirse bitkiyi yakar, topraktaki yararlı mikroorganizmaları öldürür. Bu noktada tarımda kompost kullanmanın önemi ortaya çıkmaktadır.Toprağa organik madde kazandırmanın hızlı ve yararlı yolu kompost vermektir.
HepYeşil Organik sadece bir gübre değil aynı zamanda toprak düzenleyicisidir. Gübre toprağa bitkilerin gelişmesi için gerekli besin maddesini kazandırırken, kompost hem besin maddesi, hem organik madde kazandırır, hem de toprağın yapısal düzenini sağlar, toprağın kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini iyileştirir.
Organik maddenin verimle olan bağlantısı asırlar önce anlaşılmış, tarımın ilk yapıldığı zamanlardan bu yana koyu renkli toprakların daha verimli olduğu çiftçinin dikkatini çekmiştir.
Hiçbir üretim sisteminde toprağa yeterli ve dengeli besinleri, organik maddeyi vermeden başarılı olmak mümkün değildir. Üretici toprağına bol kimyevi gübre atmaya hazırken, organik madde her zaman ihmal edilir, küçümsenir. Oysa organik madde toprağın canıdır, mayasıdır. Toprağın işlenmesi, tava gelmesi, zenginliği, bereketi, verimi hep organik maddeye bağlıdır.
Organik madde vermeden sürekli kimyasal gübre kullanmak toprağı zehirler. Topraklarımız aşırı kimyasal gübreleme, yanlış tarım ilaçları uygulama, aşırı sürüm gibi sebeplerle hızla canlılığını yitirmiş durumdadır.
Toprağın canlılığı, üretimin sürdürülebilirliği açısından organik gübreler kimyasal gübreden daha önemlidir ancak, kimyasal gübre kadar değer verilmez, itibar görmez ve hep göz ardı edilir.
Ülkemiz topraklarının Karadeniz ve Marmara Bölgesi dışında organik maddece çok fakir olduğu bilinmektedir. Bu durum özellikle organik gübreden başkaca bir besin kullanılamayan bir üretim sistemi olan organik tarımdan elde ettiğimiz verimi de düşürmektedir. Buna bağlı yüksek fiyatlar yabancı pazarlarda rekabet şansımızı azaltmakta ve iç pazarda yaygınlaşmayı engellemektedir.
Özellikle ülkemiz ekolojik koşullarında HepYeşil Organik gibi hayvansal orijinli kompost kullanılması organik tarımda başarılı olunmasının, yüksek verimin olmazsa olmaz şartıdır.

Member Login

×